SYSTEMY DYSKUSYJNE

Systemy dyskusyjne są przeznaczone do prowadzenia moderowanych spotkań.

Systemy dyskusyjne pomagają w przestrzeganiu porządku obrad, udzielaniu i odbieraniu głosu mówcom, zgłaszaniu się chętnych do udziału w dyskusji, ustalaniu czasu debaty itd. Ponadto zapewniają wszystkim prawidłowy i zrozumiały przekaz wypowiedzi uczestników spotkania.

Systemy dyskusyjne firmy Televic są dostępne w wersji przewodowej lub bezprzewodowej i umożliwiają między innymi:

  • zdalne włączanie i wyłączanie mikrofonów
  • ustalanie czasu przemówień
  • tworzenie grup delegatów
  • przygotowywanie agendy spotkań
  • ustawianie czułości mikrofonów
  • ustawianie poziomu głośności w słuchawkach
  • ustalanie liczby mikrofonów aktywnych w tym samym czasie

Każde spotkanie, na którym może toczyć się dyskusja  obrady sejmiku, posiedzenie senatu uczelni, narada zarządu firmy, sympozjum naukowe itp.  musi być odpowiednio przygotowane, zaplanowane i nadzorowane przez przewodniczącego. Najlepszym narzędziem do tego jest system dyskusyjny, który pozwala w prosty i wygodny sposób zapanować nad przebiegiem dyskusji.