SYSTEMY GŁOSOWANIA

Jednym z ważnych elementów wielu spotkań, posiedzeń, obrad jest głosowanie. Głosowanie może dotyczyć wyboru osoby lub rozwiązania, podjęcia uchwały, zatwierdzenia decyzji, wyrażenia opinii itp. W przypadku większej liczby uczestników niezwykle pomocne stają się elektroniczne systemy głosowania. Mają one wiele zalet, takich jak przejrzystość, poufność, bezpieczeństwo, dokładność, szybkość, łatwość obsługi itd. Obecnie tego typu systemy są instalowane zarówno na poziomie parlamentów krajowych czy instytucji międzynarodowych, ale także korporacji, sejmików, a nawet rad gminnych i uczelni.

Również w tej dziedzinie firma Televic należy do ścisłej czołówki i jej produkty są używane w kilkudziesięciu krajach na świecie.

Poniżej niektóre możliwości systemów głosowania oferowanych przez Televic:

  • ustalanie agendy oraz czasu głosowania
  • głosowanie z użyciem 2, 3, 4 lub 5 przycisków
  • ustalanie osób uprawnionych do głosowania
  • ustalanie osób uprawnionych do oglądania wyników głosowania
  • drukowanie oraz przechowywanie agendy i wyników głosowań
  • określanie kworum
  • identyfikowanie i uwierzytelnianie uczestników (przy dowolnym zajmowaniu miejsc)
  • przypisywanie wagi poszczególnym uczestnikom
  • definiowanie szablonów głosowania