Rozwiązania dla administracji i edukacji

Percon Polska posiada niezawodne i skalowalne systemy dystrybucji AV dla obiektów użyteczności publicznej.

Sale sądowe

Technologia AV stała się nieodłączną cechą skutecznej prezentacji informacji, instrukcji i dowodów w sposób, który może być szybko zrozumiany i przywoływany w razie konieczności.

Centra dowodzenia i kontroli

W pomieszczeniach kontrolnych sukces operacji zależy od pełnej świadomości sytuacji i zdolności do przekształcania informacji w działanie. Systemy wizualizacji w środowiskach kontrolnych umożliwiają decydentom dostęp do dynamicznych informacji z różnych źródeł i umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji.