Gefen

Informacje o produktach są dostępne na stronie https://www.gefen.com/.

Gefen jest wiodącym producentem innowacyjnych narzędzi do przetwarzania sygnałów audio, wideo i komputerowych dla celów komercyjnych i prosumenckich.

Dzięki realizacji wielu nowatorskich pomysłów Gefen zapewnia intuicyjne produkty i rozwiązania w zakresie łączności, które wypełniają lukę między szybko rozwijającą się technologią a rzeczywistymi zastosowaniami.

Gefen podnosi wydajność systemów, zapewniając bezproblemową łączność i zarządzanie sygnałem.