Multicam Systems: MULTICAM TRACKING

Przechwytywanie obrazu prezentacji bez udziału operatora

PRZECHWYTYWANIE OBRAZU PREZENTACJI BEZ UDZIAŁU OPERATORA

ŚLEDZENIE POZYCJI MÓWCY
System wykrywa i śledzi lokalizację mówcy w czasie rzeczywistym, używając dowolnej kamery PTZ.

DYNAMICZNY PROGRAM NA ŻYWO
W zależności od położenia mówcy i jego poruszania się system wybiera najlepsze dostępne ujęcie, używając obu kamer.

WYKRYWANIE ZMIANY SLAJDU
System odbiera prezentację z komputera i automatycznie wykrywa, kiedy pojawia się nowy slajd i automatycznie przełącza się na niego!


NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

Wykrywanie lokalizacji prezentera przez dowolną kamerę PTZ
Nie potrzeba urządzenia śledzącego ani żadnych specjalnych kamer! Śledzenie odbywa się za pomocą opracowanego przez Multicam Systems algorytmu analizy obrazu.
Gdy kamera pokazująca na żywo jest skupiona na prezenterze, algorytm sztucznej inteligencji wykorzystuje drugą kamerę do wykrycia lokalizacji mówcy i przygotowania następnego ujęcia.

Każda lokalizacja mówcy jest widoczna dla kamer
Podczas konfiguracji systemu MULTICAM TRACKING definiuje się kilka kątów ujęć dla 2 kamer PTZ: szerokie, średnie i wąskie (zbliżenia).
Gdy sesja jest na żywo, mechanizm sztucznej inteligencji wybiera najlepsze ujęcie i ustala wzajemne oddziaływanie między kamerami, uzyskując naturalny i interesujący obraz, który przyciąga uwagę widzów.

Automatyczne przełączanie między mówcą a prezentacją
System wykrywa, kiedy pojawia się nowy slajd i przełącza się z prezentera na slajd na ustalony wstępnie czas.
Czas wyświetlania slajdu jest automatycznie wydłużany, jeśli jest na nim obszerny tekst.
Prezentację można również wyświetlić bez pokazywania prezentera.

2 przyciski – Start i Stop – do nagrywania, przesyłania strumieniowego na żywo i publikowania
Jeden przycisk do rozpoczęcia nagrywania i transmisji na żywo.
Jeden przycisk do zatrzymania nagrywania i rozpoczęcia procesu publikowania na żądanie.
Należy tylko wcześniej zdefiniować obieg publikacji. Moduł PUBLISHER wykonuje następnie wszystko automatycznie – przed publikacją wstawia klip otwierający/kończący, ponownie koduje, przesyła, generuje żądania API itd.

Standardowy pakiet MULTICAM TRACKING obejmuje:
Serwer o wys. 3U mocowany w szafie rackowej, z wejściami HD-SDI i DVI-I
2 kamery PTZ HD-SDI

Pakiet MULTICAM TRACKING IP obejmuje:
Serwer o wys. 2U mocowany w szafie rackowej, z obsługą strumieni NDI® i IP
2 kamery PTZ HD-IP