Televic: CoCon Authentication

Kategoria:

CoCon to pakiet programów zarządzających i pomocniczych do prowadzenia konferencji, udostępniający mnóstwo opcji i ustawień konfiguracyjnych dotyczących różnych aspektów spotkania. Oprogramowanie CoCon jest podłączone do jednostki centralnej systemu konferencyjnego, kontrolującej liczbę używanych mikrofonów i innych urządzeń. Poszczególne moduły pakietu komunikują się z jednostką centralną systemu w celu udostępnienia różnych funkcji i opcji kontroli konferencji. Z tego względu całe oprogramowanie zostało oparte na architekturze klient-serwer. Podstawą całego pakietu jest moduł CoCon Discussion, niezbędny do funkcjonowania wszystkich pozostałych jego składników.

 

CoCon Authentication
Moduł Authentication (uwierzytelnianie) umożliwia identyfikowanie uczestników konferencji za pomocą indywidualnych kart
Przed spotkaniem lub w jego trakcie delegaci mogą być identyfikowani przez system na podstawie ich indywidualnych kart. Moduł oferuje szereg możliwości definiowania udziału delegatów, na przykład przypisywanie delegatów do konkretnych miejsc na sali lub zezwalanie im na swobodny wybór.

 

Cechy:

  • Zapisywanie informacji na kartach
  • Odczytywanie informacji zapisanych na kartach
  • Tworzenie kart nadrzędnych
  • Rozpoznawanie uczestników na podstawie ich kart
  • Definiowanie udziału uczestników w spotkaniu

 

Wymagania systemowe:

Do korzystania z modułu CoCon Authentication potrzebne są następujące licencje:

  • Licencja na moduł CoCon Discussion
  • Minimalne wymagania systemowe są identyczne jak dla całego pakietu CoCon.

 

Karta produktu
CoCon Authentication (EN) [243 KB]