Televic: CoCon Discussion

Kategoria:

CoCon to pakiet programów zarządzających i pomocniczych do prowadzenia konferencji, udostępniający mnóstwo opcji i ustawień konfiguracyjnych dotyczących różnych aspektów spotkania. Oprogramowanie CoCon jest podłączone do jednostki centralnej systemu konferencyjnego, kontrolującej liczbę używanych mikrofonów i innych urządzeń. Poszczególne moduły pakietu komunikują się z jednostką centralną systemu w celu udostępnienia różnych funkcji i opcji kontroli konferencji. Z tego względu całe oprogramowanie zostało oparte na architekturze klient-serwer. Podstawą całego pakietu jest moduł CoCon Discussion, niezbędny do funkcjonowania wszystkich pozostałych jego składników.

 

CoCon Discussion

CoCon Discussion to zbiór aplikacji wchodzących w skład pakietu oprogramowania CoCon Conference Control. Zapewnia on wszystkie funkcje potrzebne do działania systemu konferencyjnego w trybie samej dyskusji.
Nadaje się idealnie do prowadzenia spotkań firmowych i zebrań rad miejskich nie wymagających głosowania elektronicznego ani tłumaczenia symultanicznego.

 

Cocon Room Server
Oprogramowanie Cocon Conference Control ma architekturę klient-serwer.
Serwer CoCon odpowiada za całą komunikację między systemem konferencyjnym i poszczególnymi składnikami pakietu CoCon.
Aplikacje takie jak Operator, Signage, Meeting Manager łączą się bezpośrednio z serwerem.
Serwer CoCon obsługuje również połączenia z bazą danych, w której przechowywane są wszystkie dane dotyczące konferencji: konfiguracja sprzętowa, listy delegatów, czasy przemówień itp.

CoCon Room Configurator
Korzystając z tej aplikacji można utworzyć lub zmodyfikować układ sali konferencyjnej – jej widok ogólny używany w aplikacji CoCon Operator.
Narzędzie to oferuje następujące możliwości:
wstawianie obrazu tła
ręczne lub automatyczne wykrywanie jednostek konferencyjnych
rozmieszczanie tych jednostek na planie ogólnym
ustalanie miejsc przewodniczącego i delegatów

CoCon Meeting Manager
CoCon Meeting Manager to narzędzie przeznaczone do przygotowań administracyjnych poprzedzających faktyczne spotkanie.
Aplikacja oferuje następujące możliwości:
tworzenie bazy danych delegatów i zarządzanie nią oraz tworzenie grup
definiowanie spotkania i określanie jego tytułu, czasu, trybu…
ustalanie delegatów uczestniczących w spotkaniu
ustalanie porządku spotkania
określanie parametrów czasowych przemówień delegatów i ich grup, harmonogramu, godziny spotkania itd.

CoCon Operator Application
Jest to aplikacja przeznaczona do kontroli i prowadzenia spotkań. Operator może za pomocą tej aplikacji monitorować i zmieniać aktywność poszczególnych mikrofonów. W podejmowaniu decyzji pomaga widok ogólny sali konferencyjnej.
Operator może wyświetlać i kontrolować:
stan aktywności mikrofonów
porządek odbywanego spotkania
czas przemówień poszczególnych delegatów i ich grup
odpowiednie ustawienia, takie jak tryb konferencji, poziom głośności, dozwoloną liczbę czynnych mikrofonów itd.

 

 

 

Karta produktu
CoCon Discussion (EN) [650 KB]