Sektor publiczny

Sale sądowe

Technologia AV pozwala na automatyzację i uproszczenie pracy poprzez stosowanie systemów transkrypcji, uporządkowanie archiwizacji materiałów z rozpraw, możliwość strumieniowania rozpraw w czasie rzeczywistym oraz zdalną komunikację w przypadku zeznań świadków niemogących uczestniczyć w rozprawie.

Centra dowodzenia i kontroli

W pomieszczeniach kontrolnych sukces operacji zależy od pełnej świadomości sytuacji i zdolności do przekształcania informacji w działanie. Systemy wizualizacji w środowiskach kontrolnych zapewniają decydentom dostęp do dynamicznych informacji z różnych źródeł i umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji.

Sale obrad i konferencyjne

Kluczowymi miejscami w budynkach administracji publicznej są sale zebrań i posiedzeń, podczas których zapadają kluczowe decyzje dla danego regionu. Uczestnicy takich spotkań muszą mieć zapewnione jak najlepsze warunki pracy, aby mogli w pełni skupić się na wykonywanych przez siebie zadaniach. Systemy komunikacji, głosowania, wyświetlania materiałów powinny być najwyższej jakości. Społeczeństwo ma prawo – i coraz bardziej tego wymaga – dostępu do informacji kto i w jaki sposób podejmuje decyzje oraz jakie są te decyzje. Stosowanie systemów nagrywania i strumieniowania posiedzeń umożliwia jawność tych danych.