Zapraszamy na jedną z najpopularniejszych na świecie imprez handlowo-wystawowych dla specjalistów z dziedziny AV, integracji systemów i komunikacji.
Firma Percon od lat jest aktywnym uczestnikiem tej imprezy.
Będzie można nas znaleźć na stanowisku nr 7R720

Darmowy kod wstępu: 0GQE6DNC

Zapraszamy!

Z ramienia firmy Percon Polska w targach będą uczestniczyć:
Michał Makowski (mmakowski@percon.pl, +48 515 106 352)
Agata Wiśniewska (awisniewska@percon.pl, +48 512 854 603)

 

Szczegółowe informacje o targach na stronie:
https://www.iseurope.org/

 

 

 

 

 

Wszystkie aktualności