Organizuj z łatwością spotkania hybrydowe
Confero MEET to nowe rozwiązanie zaprezentowane przez firmę Televic, które służy do organizowania spotkań hybrydowych i zarządzania nimi. Umożliwia łatwe zapraszanie delegatów do udziału w spotkaniu: osobiście lub zdalnie, z domu lub biura, za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

Te same przywileje i funkcje dla wszystkich
Zdalni uczestnicy mogą korzystać z tych samych funkcji systemów Televic, co delegaci obecni w sali konferencyjnej. Z poziomu interfejsu Confero MEET mogą z wyprzedzeniem zapoznać się ze szczegółami spotkania, z jego agendą, zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie. Mogą sprawdzić temat dyskusji, listę uczestników, aktualnego mówcę i listę oczekujących. Mają możliwość zabrania głosu w dyskusji, uczestniczenia w czacie, udostępniania prezentacji, głosowania i zobaczenia wyników referendum. Te same przywileje ma również przewodniczący spotkania, który może zdalnie zarządzać przebiegiem w taki sam sposób, jak będąc w pomieszczeniu.


Kliknij poniższą grafikę i zarejestruj się na wirtualne demo:

 

Obejrzyj film i dowiedz się więcej o Confero MEET!

Zespół Percon Polska

 

 

 

Wszystkie aktualności