top of page
Góra
streaming_edited.jpg
logo-multicam-white_500px.png kopia.webp

Streaming

Produkty, które umożliwiają dostarczanie treści wideo dowolnemu odbiorcy, niezależnie od sposobu tworzenia, dystrybucji czy przeglądania.
Dla całego cyklu życia multimediów cyfrowych, od momentu przechwycenia aż do obejrzenia, zarówno dla zwykłych konsumentów jak i wysokiej klasy specjalistów,
bottom of page